Jian Bu Qiang Shen Wan (Beijing Tong Ren Tang):

  The Recipe Ingredients:
 • 1 - Fu Ling
 • 1 - Bai Shao
 • 1 - Mu Gua
 • 1 - Ren Shen
 • 1 - Tu Si Zi
 • 1 - Huang Bai
 • 1 - Qiang Huo
 • 1 - Bu Gu Zhi
 • 1 - Niu Xi
 • 1 - Du Zhong
 • 1 - Zhi Mu
 • 1 - Qin Jiao
 • 1 - Dang Gui
 • 1 - Fang Feng
 • 1 - Du Huo
 • 1 - Gou Qi Zi
 • 1 - Xu Duan
 • 1 - Sheng di Huang
ADD RECIPE TO LIST NOW!!!

Adding Recipe to list... [Go back]

Your cart is empty!
REMOVE ALL ITEMS FROM LISTANALYZE THIS LIST
rec