Xiao Chai Hu Tang (Minor Bupleurum Decoction):

    The Recipe Ingredients:
  • 3 - Ren Shen
  • 3 - Gan Cao
  • 3 - Da Zao
  • 8 - Chai Hu
  • 3 - Huang Qin
  • 8 - Ban Xia
  • 3 - Sheng Jiang
ADD RECIPE TO LIST NOW!!!

Adding Recipe to list... [Go back]

Your cart is empty!
REMOVE ALL ITEMS FROM LISTANALYZE THIS LIST
rec